BegivenhedDato

Midfaste søndag

Margrethe Tøttrup

26. mar 10:00
10:30
26. mar 10:00 -
10:30

Mariæ Bebudelsesdag

Højmesse

2. apr 10:00
10:30
2. apr 10:00 -
10:30

Palmesøndag

Højmesse

9. apr 10:00
10:30
9. apr 10:00 -
10:30

Skærtorsdag

Altergang - kirkebil

13. apr 19:00
19:30
13. apr 19:00 -
19:30

Langfredag

14. apr 10:00
10:30
14. apr 10:00 -
10:30

Påskedag

Højmesse - kirkebil

16. apr 10:00
10:30
16. apr 10:00 -
10:30

2.påskedag

17. apr 10:00
10:30
17. apr 10:00 -
10:30

Konfirmandforældremøde

i Moseby præstegårds konfirmandstue

18. apr 19:30
20:00
18. apr 19:30 -
20:00

1.søndag efter påske

Kort gudstjeneste

23. apr 10:00
10:30
23. apr 10:00 -
10:30

2.søndag efter påske

Kort gudstjeneste

30. apr 10:00
10:30
30. apr 10:00 -
10:30

3.søndag efter påske

Højmesse - kirkebil

7. maj 10:00
10:30
7. maj 10:00 -
10:30

Store Bededag

12. maj 10:00
10:30
12. maj 10:00 -
10:30

4.søndag efter påske

Konfirmation

14. maj 10:00
10:30
14. maj 10:00 -
10:30

5.søndag efter påske

Margrethe Tøttrup - kort gudstjeneste

21. maj 10:00
10:30
21. maj 10:00 -
10:30

Kristi Himmelfartsdag

25. maj 10:00
10:30
25. maj 10:00 -
10:30

6.søndag efter påske

Højmesse

28. maj 10:00
10:30
28. maj 10:00 -
10:30

Pinsedag

Kirkebil

4. jun 10:00
10:30
4. jun 10:00 -
10:30

2.pinsedag

5. jun 10:00
10:30
5. jun 10:00 -
10:30

Hjemmesiden er sidst opdateret 7.februar2017

Tilbud til småbørnsfamilier

Ønsker du at deltage i babysalmesang, eller skal dit barn være minikonfirmand? læs mere under fanen aktuelt

Konfirmandforældremøde

vedrørende dette års konfirmation finde sted i Moseby præstegårds konfirmandstue tirsdag d.18.april kl.19.30.

Konfirmation 2018, 2019 & 2020

På opfordring har jeg med menighedsrådets samtykke besluttet at flytte konfirmationsdagen i Aastrup kirke til Store Bededag.

Da det kunne give problemer i nogle hjem, er det samtidig besluttet, at der i 2018 vil være mulighed for 2 konfirmationsdage, nemlig Store Bededag d.27.april og som hidtil søndag d.13.maj. Ved indskrivningen i september måned i år, vil emnet blive drøftet med forældrene

I 2019 vil der være konfirmation Store Bededag d.17.maj. Der vil dog også her være mulighed for konfirmation Søndag d.12.maj, hvis særlige grunde taler herfor.

I 2020 vil konfirmationen kun finde sted Store Bededag d.8.maj.

Har man spørgsmål til ændringen, kan man henvende sig til sognepræsten, Jens Lose på tlf. 54 44 40 06 eller på e-mail jdl@km.dk

 

 

Det nye menighedsråd

1.søndag i advent tiltrådte det nye menighedsråd. Det består af Anny Hansen, Aastrup, Astrid Larsen, Moseby, Margit Jørgensen, Aastrup, Hans Henrik Hildebrand, Ore og Henrik Keinicke Berg, Vejringe.

På det konstituerende møde blev Anny Hansen valgt som formand. Som kirkeværge valgtes Hans Henrik Hildebrand. Astrid Larsen blev valgt som kasserer.

Tid og sted for menighedsrådsmøder blev fastsat til 2.torsdag i måneden kl.19.00 i Moseby præstegårds konfirmandstue. Møderne vil blive bekendtgjort ved opslag i udhængsskabet ved kirkegårdens indgang. Dagsorden til mødet, samt udskrift af beslutningsprotokollen fra sidste møde, vil blive fremlagt i kirkens våbenhus.

cookie information