BegivenhedDato

4.søndag i advent

festgudstjeneste - kirkebil

18. dec 10:00
10:30
18. dec 10:00 -
10:30

Efterskolens julegudstjeneste

20. dec 13:00
13:30
20. dec 13:00 -
13:30

Juleaften

24. dec 16:00
16:30
24. dec 16:00 -
16:30

Juledag

Kirkebil

25. dec 10:00
10:30
25. dec 10:00 -
10:30

2.juledag

26. dec 10:00
10:30
26. dec 10:00 -
10:30

Nytårsdag

Højmesse

1. jan 10:00
10:30
1. jan 10:00 -
10:30

1.søndag efter Hellig 3 Konger

Kort gudstjeneste - kirkebil

8. jan 10:00
10:30
8. jan 10:00 -
10:30

2. søndag efter Hellig 3 Konger

Margrethe Tøttrup - kort gudstjeneste

15. jan 10:00
10:30
15. jan 10:00 -
10:30

3.søndag efter Hellig 3 Konger

Højmesse

22. jan 10:00
10:30
22. jan 10:00 -
10:30

4.søndag efter hellig 3 Konger

Højmesse

29. jan 10:00
10:30
29. jan 10:00 -
10:30

Sidste søndag efter Hellig 3 Konger

Kort Gudstjeneste

5. feb 10:00
10:30
5. feb 10:00 -
10:30

Søndag Septuagesima

Højmesse - Kirkebil

12. feb 10:00
10:30
12. feb 10:00 -
10:30

Søndag Seksegesima

Margrethe Tøttrup - kort gudstjeneste

19. feb 10:00
10:30
19. feb 10:00 -
10:30

Fastelavns søndag

Højmesse

26. feb 10:00
10:30
26. feb 10:00 -
10:30

1.søndag i fasten

Højmesse - kirkebil

5. mar 10:00
10:30
5. mar 10:00 -
10:30

Hjemmesiden er sidst opdateret 23.november 2016

Aastrup kirke genåbnes 4.søndag i advent

Med en lille forsinkelse i forhold til den oprindelige plan vil Aastrup kirke være klar til genåbning 4.søndag i advent, d.18.december 2016. Det sker ved en festgudstjeneste på dagen kl.10.00. Ved denne gudstjeneste vil provst Michael Fagerlund prædike og sognepræsten vil forestå altertjenesten. Efter gudstjenesten vil der være en sammenkomst i Forsamlingshuet, hvor menighedsrådet vil være vært ved et lettere måltid, ligesom der her vil være mulighed for at høre nærmere om kirkens istandsættelse.

resultatet tegner til at blive særdeles godt. Dog skal man være forberedt på en ny, frisk farvesætning af bænkene, orgelhuset og døren ud til våbenhuset. I forbindelse med den nye farvesætning, er der taget udgangspunkt i kalkmalerierne.

Kom og vær med til at gøre denne dag festlig! Kirkebilen kan benyttes.

JL

Det nye menighedsråd

1.søndag i advent tiltræder det nye menighedsråd. Det består af Anny Hansen, Aastrup, Astrid Larsen, Moseby, Margit Jørgensen, Aastrup, Hans Henrik Hildebrand, Ore og Henrik Keinicke Berg, Vejringe.

På det konstituerende møde blev Anny Hansen valgt som formand. Som kirkeværge valgtes Hans Henrik Hildebrand. Astrid Larsen blev valgt som kasserer.

Tid og sted for menighedsrådsmøder blev fastsat til 2.torsdag i måneden kl.19.00 i Moseby præstegårds konfirmandstue. Møderne vil blive bekendtgjort ved opslag i udhængsskabet ved kirkegårdens indgang. Dagsorden til mødet, samt udskrift af beslutningsprotokollen fra sidste møde, vil blive fremlagt i kirkens våbenhus.

cookie information