BegivenhedDato

8.søndag efter trinitatis

Havnegudstjeneste i Hesnæs

22. jul 17:00
17:30
22. jul 17:00 -
17:30

9.søndag efter trinitatis

Gudstjeneste - Margrethe Tøttrup

29. jul 10:00
10:30
29. jul 10:00 -
10:30

10.søndag efter trinitatis

Gudstjeneste - Margrethe Tøttrup

5. aug 10:00
10:30
5. aug 10:00 -
10:30

11.søndag efter trinitatis

Højmesse - kirkebil

12. aug 10:00
10:30
12. aug 10:00 -
10:30

12.søndag efter trinitatis

Højmesse

19. aug 10:00
10:30
19. aug 10:00 -
10:30

13.søndag efter trinitatis

Højmesse

26. aug 10:00
10:30
26. aug 10:00 -
10:30

14.søndag efter trinitatis

Højmesse - Kirkebil

2. sep 10:00
10:30
2. sep 10:00 -
10:30

Hjemmesiden er sidst opdateret 29.maj 2018

En aften med Marie Grubbe

Tirsdag d.29.maj kl. 19.30 afholdes et arrangement i Aastrup kirke i anledning af 300 året for Marie Grubbes død.

Skuespiller Christian Steffensen vil fortælle om hende og læse op af forskellige forfatteres beskrivelser af hende. Undervejs vil der blive sunget salmer af Kingo og Gerhardt, som var samtidige med hende.

Alle er velkomne

Sommermøde

Søndag d.1.juli kl.14.00 er der sommermøde i præstegårdshaven.

Menighedsrådet vil være vært ved et kaffebord og eftermiddagen vil forløbe med sang og fortælling, ligesom der vil blive lejlighed til at gå en tur i haven.

Kirkebilen kan benyttes.

Alle er velkomne.

Tilbud til småbørnsfamilier

Ønsker du at deltage i babysalmesang, eller skal dit barn være minikonfirmand? læs mere under fanen aktuelt

Konfirmation 2019 & 2020

På opfordring har jeg med menighedsrådets samtykke besluttet at flytte konfirmationsdagen i Aastrup kirke til Store Bededag.

I 2019 vil der være konfirmation Store Bededag d.17.maj. Der vil dog også her være mulighed for konfirmation Søndag d.12.maj, hvis særlige grunde taler herfor.

I 2020 vil konfirmationen kun finde sted Store Bededag d.8.maj.

Har man spørgsmål til ændringen, kan man henvende sig til sognepræsten, Jens Lose på tlf. 54 44 40 06 eller på e-mail jdl@km.dk 

Lørdagsdåb

Da efterspørgslen på dåb om lørdagen er stigende, har jeg i samråd med menighedsrådet besluttet at tilbyde dette en gang i kvartalen. Følgende datoer er mulige: lørdag d.2.juni & lørdag d.1.september.

Man kan fortsat få sit barn døbt ved alle gudstjenester på søn- og helligdage.

cookie information