BegivenhedDato

Sidste søndag i kirkeåret

Højmesse

25. nov 10:00
10:30
25. nov 10:00 -
10:30

1.søndag i advent

Højmesse - kirkebil

2. dec 10:00
10:30
2. dec 10:00 -
10:30

Hjemmesiden er sidst opdateret 6.september 2018

Indskrivning af konfirmander

Tirsdag d.18.september kl.19.30 er der indskrivning af konfirmander i Moseby præstegårds konfirmandstue. Man bedes medbringe konfirmandernes dåbsattest. Der vil blive serveret kaffe for forældrene og sodavand for konfirmanderne.

Konfirmationsforberedelsen begynder onsdag d.24.oktober kl.8.00 i Moseby præstegårds konfirmandstue.

Konfirmationen finder sted i Aastrup kirke Store Bededag d.17.maj 2019 kl.10.00.

Tilbud til småbørnsfamilier

Ønsker du at deltage i babysalmesang, eller skal dit barn være minikonfirmand? læs mere under fanen aktuelt

Konfirmation 2019 & 2020

På opfordring har jeg med menighedsrådets samtykke besluttet at flytte konfirmationsdagen i Aastrup kirke til Store Bededag.

I 2019 vil der være konfirmation Store Bededag d.17.maj. Der vil dog også her være mulighed for konfirmation Søndag d.12.maj, hvis særlige grunde taler herfor.

I 2020 vil konfirmationen kun finde sted Store Bededag d.8.maj.

Har man spørgsmål til ændringen, kan man henvende sig til sognepræsten, Jens Lose på tlf. 54 44 40 06 eller på e-mail jdl@km.dk 

Høstgudstjenesten

finder sted søndag d.9.september kl.10.00. Kirkebilen kan benyttes. Høtofferet vil som altid blive ligeligt fordel mellem Sønderskovhjemmet, DSUK & Kofoeds Skole.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Lørdagsdåb

Da efterspørgslen på dåb om lørdagen er stigende, har jeg i samråd med menighedsrådet besluttet at tilbyde dette en gang i kvartalen. Følgende datoer er mulige: lørdag  lørdag d.1.december.

Man kan fortsat få sit barn døbt ved alle gudstjenester på søn- og helligdage.

cookie information